Francesc Garcia i Escarré

(Reus, Baix Camp, 1871 — Barcelona, 1954)

Pintor i decorador.

Es formà a Barcelona i al Círculo Artístico de Madrid. Viatjà per diversos països d’Europa i Amèrica. Es presentà a l’Exposició General de Belles Arts de Barcelona del 1894, on va exposar un paisatge. Féu diverses exposicions arreu, entre les quals cal destacar les de Califòrnia, Mèxic, Budapest i l’Havana. Guanyà la medalla d’or a Filadèlfia (EUA, 1907) i a Budapest, on també rebé diploma d’honor. En l’àmbit de la vida catalana, fou conseller del Centre Català de l’Havana i president de la secció de cultura d’aquesta entitat. Dedicat a la decoració, el 1909 restaurà el Liceu de Barcelona, ciutat en la qual participà en diverses exposicions i es dedicà també a la decoració d’interiors.