Francesc Mateu i Smandia

(?, ? — Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat, 1800)

Eclesiàstic.

Fou rector de Bigues i de Sant Boi de Llobregat. Cap a la fi del segle XVIII publicà un Compendi o breu explicació de la doctrina cristiana en forma de diàlogo entre pare i fill..., que tingué una extraordinària difusió: hom en coneix més de 70 edicions al llarg del segle XIX i traduccions al castellà.