Francesc Santponç i Roca

(Barcelona, 1756 — Barcelona, 1821)

Francesc Santponç i Roca

© Fototeca.cat

Metge i inventor.

Estudià a Cervera i es doctorà a Osca. Amplià estudis de física a l’estranger. El 1786 guanyà un premi de la Société Royale de Médecine de París i aquell mateix any ingressà en l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, on fou revisor de la secció d’estàtica (1791-98), que dirigí del 1799 al 1805 i el 1815, i director de la secció de matemàtiques i mecànica (1816-20). També fou membre i secretari de l’Acadèmia Medicopràctica de Barcelona, i en fou vicepresident des del 1804. Col·laborà amb Francesc Salvà i Campillo en l’experimentació de màquines noves i en la creació d’alguns invents. El 1805 construí una màquina de vapor per a una fàbrica d’indianes i la Junta de Comerç de Barcelona el nomenà catedràtic de mecànica a l’escola de Llotja. La Junta Suprema del Principat de Catalunya el feu cap dels serveis mèdics de l’exèrcit durant la guerra del Francès (1808-14); es destacà a Tarragona, el 1809, on curà les víctimes de l’epidèmia que s’hi declarà. El 1815 la Junta de Comerç de Barcelona el feu codirector de les “Memorias de Agricultura y Artes”, revista en la qual publicà articles i estudis sobre nous invents, màquines, etc. Deixà un gran nombre de memòries llegides a l’Acadèmia de Ciències i publicà Plan fotográfico de Barcelona (1786), Análisis de las aguas minerales de Gavá... (1791), Principios de mecánica (1793) i un recull de pensaments de F.Salvà i Campillo.