Francesca Romana

Franceschella, Ceccolella Bussa de’ Buxis de’ Leoni
(Roma, 1384 — Roma, 1440)

Nom amb què és coneguda Franceschella o Ceccolella Bussa de’ Buxis de’ Leoni, religiosa italiana.

Es casà a 12 anys amb Lorenzo dei Ponziani, del qual tingué tres fills. Gràcies als béns del marit, es pogué donar a una gran activitat caritativa. Per ajudar els hospitals fundà (1425) la congregació de les Oblates Olivetanes de Santa Maria Nuova, dites, més tard, de Tor de'Specchi. Vídua, es féu religiosa i esdevingué superiora general de la congregació. Fou canonitzada el 1608. La seva festa se celebra el 9 de març.