Francesco Guardi

(Venècia, 5 d’octubre de 1712 — Venècia, 1 de gener de 1793)

El palau Ducal de Venècia , de Francesco Guardi

© Corel / Fototeca.cat

Pintor vedutista venecià.

Seguidor de Canaletto, assolí ben aviat un estil propi, on destaca l’esfumat de la llum i el gust pel moviment. Abandonà l’anècdota i passà a la plasmació d’un tros de paisatge on no manquen l’element humà i arquitectònic. Fou un dels pintors destacats del vedutisme . Posteriorment passà al paisatge inventat. Hom en destaca La roda de Sant Marc, influïda per Canaletto, Capricis representant ruïnes (National Gallery, Londres) i La Piazzetta (Ca’ d’Oro, Venècia).