Francesco Guicciardini

(Florència, 6 de març de 1483 — Arcetri, Toscana, 22 de maig de 1540)

Francesco Guicciardini

© Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Escriptor toscà.

Amb Maquiavel representa el nivell més alt de la meditació política i la historiografia del Renaixement italià. Les seves obres polítiques fonamentals són Del reggimento di Firenze (1524), Considerazioni sui discorsi di Machiavelli i Ricordi politici e civili . La seva obra més important és la Storia d’Italia , que tracta dels esdeveniments de la península des de la mort de Llorenç el Magnífic (1492) fins a la mort del papa Climent VII (1534). Altres obres seves són, encara, Le cose fiorentine i Le storie fiorentine . Ambaixador de Florència davant de Ferran el Catòlic (1512-14), escriví unes Relazione di Spagna (publicades sota el títol de Diario del viaggio in Spagna el 1932), interessants per la narració del seu ràpid viatge a través del Principat, on recollí anècdotes i fets contemporanis, i pels judicis una mica superficials, del caràcter i de la política reials.