Francis Beaufort

(An Ualmh, Irlanda, 1774 — ?, 1857)

Marí i meteoròleg irlandès.

Fou director del dipòsit hidrogràfic (1829), i el 1846 fou nomenat almirall. Es dedicà a l’estudi dels vents, i el 1806 donà a conèixer l’escala que porta el seu nom, que fou adoptada el 1926 pel Comitè Meteorològic Internacional.