Francisco Añón Paz

(Boel-Outes, la Corunya, 1812 — Madrid, 1878)

Poeta i periodista gallec.

Estudià dret a Santiago i, fracassada la revolució gallega del 1846, es refugià a Portugal, d’on fou expulsat en publicar el poema Himno dos povos (‘Himne dels pobles’, 1850). Figura destacada als inicis del desvetllament cultural gallec del s XIX, deixà una obra, desigual, bé que molt popular, que hom reuní en Poesías gallegas y castellanas (1889).