Francisco García de Loaisa

(Talavera de la Reina, 1480 — Madrid, 1546)

Eclesiàstic castellà.

Dominic, fou general de l’orde (1518), confessor de Carles I, bisbe d’Osma i arquebisbe de Sevilla (1539). Assolí una gran influència i arribà a presidir el Consell d’Índies i el de la Croada. Tramità el plet de la família Colom, féu costat a Bartolomé de Las Casas i s’oposà a l’expulsió dels moriscs. Inquisidor general (1545), tractà de suavitzar els processos de la inquisició, però no ho aconseguí.