Francisco Herrera

(Navarra, segle XVII — Mallorca, segle XVIII)

Arquitecte i escultor.

S'instal·là a Mallorca el 1697 i introduí l’esperit romà al barroc mallorquí del primer quart del s XVIII. Són obres seves, a Palma, la portalada de l’església de Sant Francesc, la capella de Sant Nicolau Tolentí del Secors, el retaule de Sant Antoni de Pàdua (1714), el de Sant Martí (1722) i el de Sant Sebastià, de la seu (1754).