Francisco Jordán de Urríes

Jordán de Urríes
(Osca?, ? — Osca, 1551)

Eclesiàstic aragonès.

Era fill dels barons d’Ayerbe i sembla que nasqué a Osca, on certament morí, a la residència dels seus familiars. El 1532 era bisbe de Patti (Sicília), però ja actuava a la diòcesi d’Urgell, d’on fou nomenat bisbe titular el 1534. Residí molt fora de la diòcesi, on tingué per vicaris generals dos bisbes titulars: el dominicà Baltasar de Heredia (1535-40) i Joan Punyet (1550-51). Feu celebrar dos sínodes, els anys 1542 i 1545, i imprimir un ordinari el 1536. Fou enterrat a la vila d’Ayerbe (Aragó).