Francisco Navarro Villoslada

(Viana, 9 d’octubre de 1818 — Viana, 29 d’agost de 1895)

Escriptor i polític tradicionalista.

Estudià filosofia, teologia i dret. Fou diputat i senador. Defensà amb enardiment les seves idees en nombrosos articles periodístics i fundà El Pensamiento Español. Les seves novel·les pertanyen al gènere històric, encara que aquest gènere ja era periclitat quan ell les escriví. Les més importants són Doña Urraca de Castilla (1849), Doña Blanca de Navarra (1874) i, sobretot, Amaya o los vascos del siglo VIII (1878), damunt la qual J.Guridi escriví l’òpera Amaya (1920).