Franco Modigliani

(Roma, 18 de juny de 1918 — Nova York, 25 de setembre de 2003)

Economista nord-americà d’origen italià.

Especialista en teoria monetària i fiscal. Seguint les idees de Keynes, intentà de destacar el paper de l’estalvi en la vida econòmica, que permet la inversió i la formació de capital i, en conseqüència, promou el creixement i el benestar. Publicà, entre altres obres, National Income and International Trade, amb H.Neisser (1953) i Role of Anticipations and Plans in Economic Behaviour, amb K.J.Cohe (1961). Fou premi Nobel d’economia l’any 1985 pels seus estudis sobre l’estalvi i els mercats financers.