Frantisek Bakule

(?, 1877 — ?, ?)

Pedagog txecoslovac.

El 1913 es dedicà a organitzar una escola privada, en la qual hi havia infants mutilats. Bakule fundà amb ells una veritable escola activa, estructurada com una societat en petit i basada en el conreu de l’art i del treball com a mitjà de desenvolupament. Presentà els seus treballs al congrés internacional de l’Educació Nova (Heidelberg 1925).