Free Software Foundation

FSF (sigla)

Organització dels Estats Units que crea i distribueix, gratuïtament, programaris d’altes prestacions, com ara els de GNU .

Fou fundada el 1983 per Richard Stallman, un especialista en intel·ligència artificial, amb la intenció de recuperar l’esperit que desaparegué amb la irrupció, al començament de la dècada dels vuitanta, dels primers programaris de propietat venuts extensament. La idea de la fundació és aconseguir que el programari comercial esdevingui inviable gràcies a la possibilitat d’obtenir programaris igual o més bons de forma gratuïta.