freelance
*

f
m
adj

Dit del professional, especialment del que duu a terme activitats creatives, que treballa pel seu compte prestant serveis professionals per altri.