fregata

Fregata sp (nc.)

f
Ornitologia

Gènere d’ocells de l’ordre dels pelicaniformes de la família dels fregàtids, que poden arribar a atènyer 1 m de longitud i 2,50 m d’envergadura.

El plomatge és poc conspicu, la cua és llarga i notablement forcada i són molt bons voladors. Els mascles presenten una dilatació policroma i inflable a la gola. Els quatre dits dels peus són units per una membrana feble que no els permet d’emprar-los com a rems. Habiten a les costes de l’Amèrica tropical.