fregidora

freidora (es), fryer (en)
f

fregidora

Recipient (generalment d’alumini o d’acer inoxidable) en què hom posa oli, que fa bullir; va proveït d’una escorredora on hom posa els aliments que vol fregir, mitjançant la qual són introduïts aquests en l’oli.