freqüentatiu
| freqüentativa

frecuentativo -va (es), frequentative (en)
adj
Gramàtica

Que serveix per a expressar la repetició freqüent d’una acció.