Friedrich Christian Diez

(Giessen, Hesse-Darmstadt, 1794 — Bonn, 1876)

Friedrich Christian Diez

© Fototeca.cat

Filòleg alemany.

Interessat per l’antiga literatura provençal, escriví Über die Minnehöfe (‘Sobre les corts d’amor’, 1825), Die Poesie der Troubadours (‘La poesia dels trobadors’, 1826) i Leben und Werke der Troubadours (‘Vida i obres dels trobadors’, 1829). Estudià també els antics romanços castellans i en traduí uns quants a l’alemany. Considerat el fundador de la filologia romànica, escriví dues grans obres: Grammatik der romanischen Sprachen (‘Gramàtica de les llengües romàniques’, 1836-42), amb la qual posà les bases de la gramàtica comparada de les llengües neollatines, i Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen (‘Diccionari etimològic de les llengües romàniques’, 1853).