Frigg

Divinitat escandinava de l’amor.

Esposa d’Odín, simbolitza la mare de família i la terra conreada.