frigoria

fg (símb.)
f
Física

Unitat d’energia emprada en la indústria del fred equivalent a l’absorció d’una quilocaloria.