front estacionari

m
Meteorologia

Front en què el vent a cada costat del front bufa en la mateixa direcció però en sentit contrari, de manera que el front no avança transversalment a les masses d’aire que separa.