Frycz Andrzej Modrzewski

(Wolborze, Sieradz, 1503 — Wolborze, Sieradz, 1572)

Escriptor polonès, conegut amb el nom llatinitzat d’Andreas Fricius Modrevius .

Estudià a Cracòvia, a Wittenberg (on conegué Luter i Melanchton) i a Nuremberg. Tornà al seu país (1540) i ostentà diversos càrrecs diplomàtics; amb la seva obra De poena homicidii (1543) propugnà la igualtat de pena per a tots els homes. Paladí de la burgesia i adversari de la noblesa, en el tractat De republica emendanda (1551) tractà, sobre una base cristiana i liberal, d’un projecte de reforma general dels costums, de l’ensenyament, de l’ordenació jurídica i de l’Església. També escriví altres treballs, de caràcter teològic.