full electrònic

m
Electrònica i informàtica

Programa que maneja en una pantalla una quadrícula en què cada casella pot emmagatzemar informació alfanumèrica o fórmules on intervenen d’altres caselles.