full embrionari

m
Biologia

Nom donat a qualsevol de les tres capes de cèl·lules (endoderma, ectoderma, mesoderma) de l’embrió, que donen lloc als teixits i a les estructures de l’individu adult.