fullet

folleto (es), pamphlet (en)
m

Obra impresa, d’un nombre de pàgines generalment no superior a una cinquantena.