funció computable

f
Matemàtiques

Funció f : A → ℕ, amb A ⊆ ℕk si és parcial recursiva; o dit altrament, si és computable algorísticament.