Fundació Bernat Metge

Institució per a la difusió i l’estudi dels clàssics grecollatins en l'àmbit català i en català.

La seva activitat principal és la publicació de la col·lecció homònima, en català, seguint el model de les grans col·leccions clàssiques europees (Guillaume Budé, Teubner, etc.), iniciada el 1922 per l’editorial Alpha, sota el patrocini de Francesc Cambó. Fou dirigida per Joan Estelrich (fins el 1958) i per Carles Riba (fins el 1959), i després per un consell directiu integrat, inicialment, per Josep Alsina, Joan Petit (succeït per Jaume Berenguer), Miquel Dolç, Josep Vergés i Fàbregas i Joan Baptista Solervicens. Gràcies, sobretot, a Riba (que, amb Joaquim Balcells per a la part llatina, fou director científic de la Fundació), es donaren cursos i es formà una escola de traductors. Les versions, generalment modèliques, publicades amb el text original i sense (dos-cents quaranta volums fins el 1986), han contribuït a fixar el llenguatge literari culte. La col·lecció —llevat d’un volum del 1942 que aparegué sense signatura, obra de Carles Riba des de l’exili— restà interrompuda del 1939 al 1946. Del 1999 al 2017, amb el nom de Col·lecció Bernat Metge, que comprenia també els fons provinents de la Fundació Bíblica Catalana, constituí una de les dues branques de l’Institut Cambó. El 2017 la col·lecció fou adquirida pel grup SOM, dins del qual el 2018 presentà el nou projecte La Casa dels Clàssics, que continua la tasca de difusió dels clàssics a partir de la col·lecció de la Fundació.