Fundació Bosch i Cardellach

Entitat creada el 1945 a Sabadell per un grup d’investigadors locals.

Té els seus precedents en la Institució Bosch i Cardellach, creada el 1942 per un grup de prohoms sabadellencs amb Ramon Arquer i Costajussà, Miquel Crusafont i Pairó, Joan Montllor i Pujal i Joan Farell i Domingo al capdavant. L’entitat adoptà el nom del que fou metge, arxiver municipal i historiador local Antoni Bosch i Cardellach (1758-1829). Els seus òrgans de govern són el Patronat, la Junta Directiva, el Plenari i el Consell de Numeraris. El Patronat està presidit per l’alcalde de Sabadell i format pel Banc de Sabadell, Unnim Caixa Sabadell, Gremi de Fabricants de Sabadell, Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell, Centre Metal·lúrgic, Companyia d’Aigües de Sabadell, Universitat Autònoma de Barcelona i Fundació Gas Natural Fenosa.

Amb seu al carrer de la Indústria de Sabadell, té com a finalitat promoure els estudis locals i comarcals i ser lloc de trobada, reflexió i discussió dels estudiosos locals i de la ciutadania. Tot plegat per alimentar i enriquir el debat entorn de les idees i fomentar la transmissió de coneixement entre els membres de l’entitat i també entre el conjunt de la societat sabadellenca i vallesana. Per portar a terme aquests objectius aposta per la dinamització i l’intercanvi de coneixements i d’experiències mitjançant activitats diverses com conferències, seminaris, debats i cursos. Anualment es convoquen premis de recerca, i periòdicament es publiquen documents inèdits de caràcter local i comarcal.

La Fundació disposa de cinc seccions que constitueixen el nucli de treball i de generació i dinamització de projectes, impulsen la recerca i·la investigació sobre temes concrets i organitzen la majoria d’activitats. Aquestes seccions són: d’Arts i Lletres, de Ciència i Tecnologia, d’Economia i Ciències Socials, d’Història i Arqueologia i de Territori i Espai Urbà.

La seva Biblioteca Miquel Carreras aplega un dels fons documentals més rellevants de Sabadell, amb més de 200.000 entrades. Al llarg de la seva història, la biblioteca ha anat incorporant fons i col·leccions privades de gran valor, tals com el fons Miquel Carreras, la col·lecció de plecs de cordill de Pau Vila, la col·lecció bibliogràfica d’Antoni Trallero o la col·lecció de goigs Busqué-Barceló.