Fundació Cambó

Institució creada per Francesc Cambó a París vers el 1930 i iniciada amb una biblioteca d’història de Catalunya que aplegava Joan Tarré.

Fou instal·lada a l’Institut d’Archéologie de la Sorbona, del qual depenia el Centre d’Études de l’Art Catalan et de la Civilisation Catalane (CEACC), creat per conveni entre la Fundació i la Universitat. Patrocinà conferències sobre Catalunya i publicà uns pocs volums sobre arqueologia catalana. La guerra civil n’interrompé les activitats i, de fet, en comportà la paralització fins el 1955, que deixà d’existir. La biblioteca del CEACC, més coneguda com a fons Cambó, fou un punt de trobada de l’exili català a París. Posteriorment la biblioteca fou traslladada al Centre d’Études Catalanes de la Universitat de París-Sorbona (París IV).