Fundació Catalanista i Demòcrata

Fundació Ramon Trias Fargas, CatDem (sigla), Fundació Catalanista i Demòcrata Trias Fargas

Entitat vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya creada el 1993 amb el nom de Fundació Ramon Trias Fargas .

Els seus objectius són promoure l’estudi del pensament polític, social i cultural de Catalunya, els continguts del nacionalisme i l’actualització de la democràcia. Successivament presidida per Jordi Pujol, Joan Guitart i Vicenç Villatoro, n'han estat directors Enric Renau i Folch, Víctor Batallé, Pere Esteve i Antoni Vives. Ha organitzat nombroses conferències i debats sobre democràcia, nacionalisme, economia i relacions internacionals. Convoca anualment el  Premi Ramon Trias Fargas d’assaig polític.

Al novembre de 2007, amb la designació de l’independent Agustí Colomines i Companys com a director i Joaquim Ferrer a la presidència dugué a terme una refundació de l’entitat, que adoptà el nom de Fundació Catalanista i Demòcrata Ramon Trias Fargas. Amb un perfil més activista, s’orientà a aconseguir un major transversalitat, incorporant personalitats i intel·lectuals en principi allunyats de l’òrbita de CDC i un èmfasi molt especial en la globalització i les seves repercussions. El canvi ha estat estretament vinculat al projecte Casa Gran del Catalanisme impulsat des de la cúpula d’aquest partit. L’any 2009 adoptà el nom actual i a l’abril del 2013 Agustí Colomines cessà en la direcció de l’entitat, rellevat en el càrrec per Víctor Terradellas.