Fundació Ramon Llull

Fundació que té com a finalitats intensificar l’estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana i fomentar-ne la projecció exterior, així com dels diferents àmbits culturals que s’hi expressen.

Té la seu a Ordino (Principat d’Andorra). La Fundació vetlla també pel compliment de la legislació sobre la llengua, en col·laboració amb altres organismes i organitzacions públiques i privades, i ajuda a impulsar les actuacions de l’Institut Ramon Llull que coincideixin amb els seus objectius.

Es constituí entre el Govern d’Andorra i l’Institut Ramon Llull el 31 de març de 2008. El 15 de gener de 2009 s’hi incorporaren el Consell General dels Pirineus Orientals, l’Ajuntament de l’Alguer i l’Associació Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull. El 2013 s’hi afegí la Xarxa de Municipis i Entitats Balears pel Ramon Llull. El patronat és presidit pel cap de govern d’Andorra, i en són vicepresidents el president de la Generalitat de Catalunya, el president del Govern de les Illes Balears, el ministre de Cultura d’Andorra i l’alcalde de Barcelona. La resta de membres són els directors de la Fundació i el director de l’Institut Ramon Llull, el president del Consell del departament dels Pirineus Orientals, el síndic de l’Alguer, el director de promoció cultural d’Andorra i els presidents de la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull i de la Xarxa de Municipis i Entitats Balears pel Ramon Llull. 

Entre les activitats més rellevants de la Fundació, sobresurten la concessió de tres premis, convocats des del 2012. El més important, el Premi Internacional Ramon Llull, s’atorga conjuntament amb la Fundació Congrés de Cultura Catalana, que el creà el 1986. Els altres dos premis eren de nova creació: el primer, a la millor traducció d’una obra literària des del català a qualsevol altra llengua; el segon, de caràcter honorífic i sense dotació econòmica, es concedeix a una personalitat de qualsevol lloc del món que hagi tingut un paper rellevant en la difusió de la cultura catalana. A banda, els anys 2011-12 assumí conjuntament amb l’editorial Planeta el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, publicat per aquesta editorial. Des del 2008 forma part del programa Iberescena de la Secretaría General Iberoamericana a través d’Andorra. El 2010 i el 2014 encapçalà les respectives edicions de la Fira Internacional d’Idiomes i Cultures Expolangues de París. Coincidint amb la primera d’aquestes manifestacions, la Fundació impulsà en representació de les institucions que la constitueixen, el document El català, llengua de 10 milions d’europeus, on es remarca el pes del català i se’n reclama un major reconeixement a les institucions internacionals i especialment europees.