Furi Dionisi Filòcal

Furius Dionysius Philocalus (la)
(Roma, segle IV — Roma, segle IV)

Cal·lígraf.

Inscriví damunt la pedra, amb caràcters elegants (anomenats, en honor seva, filocalians), els poemes del papa Damas.