furiós

m
Dret romà

Persona dement, la qual, per raó de la seva situació mental, està afectada d’una incapacitat absoluta d’obrar.

En el dret justinianenc, el furiós és el dement que té intervals lúcids, enfront del demens o mente captus, que està afectat de bogeria permanent.