Furs d’Aragó

Primera compilació general dels furs del regne d’Aragó, feta el 1247 i aprovada a Osca en les corts convocades i presidides per Jaume I.

Fou obra del bisbe d’Osca Vidal de Canelles. Després d’algunes compilacions d’observances, perdudes, la primera coneguda és la de Jaume d’Hospital (mort el 1400), seguida per la de Martín Díez de Aux, feta per manament de la cort d’Aragó del 1428 i acabada el 1437. Dels furs i de les observances medievals hom féu una edició, en llatí, en 1476-77 i una altra el 1496, però la més important és l’ordenada per la cort del 1547, que fou impresa el 1552 i reorganitzà en forma sistemàtica el material legislatiu. Comprèn tres parts: la dels furs, la de les observances i la dels furs en desús. Se'n feren més edicions, en castellà, el 1576, el 1624 i en 1664-67. A part, el 1554, foren recopilats i impresos els actes de cort del regne d’Aragó.