fusió

f
Economia

Agrupació d’empreses industrials o comercials per a formar una nova unitat econòmica.

La fusió pot ésser vertical, que tendeix a abastar totes les transformacions d’un producte, des de la primera matèria fins a l’article acabat, o bé horitzontal, que mira de reunir les indústries del mateix tipus de producció.