Gabaon

Antiga vila de Palestina, molt pròxima a Jerusalem.

Densament poblada des del 3100 aC, fou abandonada el 1570 aC, i no fou iniciada una nova ocupació de la ciutat fins el 1350 aC. A l’època de Josuè formava part d’una tetrarquia hevea. Sotmesa pels israelites, fou incorporada al territori de Benjamí.