gabella

f
Història

Impost que hom cobrava damunt la compra o la venda d’alguns articles de primera necessitat (vi, oli, sal).