gàbia

f
Indústria tèxtil

Conjunt de bancades, pont i travessers sobre els quals van muntats els òrgans movibles d’un teler.