gàbia

f
Construcció i obres públiques

Plataforma proveïda de baranes i que, suspesa d’un ternal accionat per la mateixa persona que l’ocupa, serveix de bastida mòbil per a fer certs treballs de construcció, de pintura, etc.