Gabriel Casafages

(Barcelona, segle XV — Barcelona, segle XV)

Teòleg dominicà.

El 1462 defensà a Roma la condemnació que Nicolau Rossell, inquisidor de Catalunya, havia fet contra les formulacions dels franciscans sobre la divinitat de la sang de Crist. És autor de Praxis procedendi in causis fidei, de Summa S. Thomae in compendium reducta, de De Sanguine Christi i d'Adversus haereses sui temporis.