Gaietana Alberta Jiménez i Adrover

(Pollença, Mallorca, 1837 — Palma, Mallorca, 1922)

Pedagoga i religiosa.

Estudià magisteri a Barcelona i obrí una escola a Palma amb el seu marit, Francesc Civera. Restà vídua el 1869, i el 1870 el bisbe Salvà li encarregà la reorganització del Col·legi de la Puresa, fundat el 1809 pel bisbe Nadal. El 1872 la diputació provincial li confià l’organització en el mateix col·legi de l’escola normal, femenina, de mestres de Balears, que funcionà amb eficàcia, fins que, el 1912, fou suprimida per Santiago Alba. Estengué l’Institut de la Puresa pel País Valencià, per influència del futur cardenal Enric Reig.