Galerie du Jeu de Paume

Centre d’art de París instal·lat en un edifici al jardí de les Tulleries.

L’edifici, d’estil neoclàssic, fou construït el 1861 per ordre de Napoleó III per a practicar-hi el jeu de paume, un precedent del tennis i altres esports de raqueta actuals. Fou destinat a finalitats artístiques des del 1908 i vinculat, fins el 1922, al Musée du Louvre, del qual era un annex. A partir d’aquest any l’edifici exposà principalment l’obra d’artistes estrangers. Durant l’ocupació nazi a la Segona Guerra Mundial fou utilitzat com a dipòsit de les obres confiscades a col·leccionistes jueus. Posteriorment hi foren instal·lades, per iniciativa de René Huyghe, les col·leccions estatals d’impressionistes i postimpressionistes, i esdevingué el principal museu mundial d’aquest tema (1947-86). Aquestes col·leccions passaren al Musée d’Orsay. Reobrí el 1991 amb el nom de Galerie Nationale du Jeu de Paume, orientat a exposicions temporals d’art contemporani i, des del 2004, dedicat a la imatge dels segles XX i XXI, molt especialment a la fotografia.