galet

galets (pl.)

m
Alimentació

Galets

Pasta de sopa en forma de colze que en ésser cuita creix molt.