Galina Ulanova

Galina Sergueievna Ulanova
(Peterburg, 8 de gener de 1910 — Moscou, 21 de març de 1998)

Galina Ulanova

© Fototeca.cat

Ballarina russa.

Filla de ballarins, aprengué primerament amb la seva mare, i més tard fou deixebla d’A. Vaganova. El 1928 ingressà a la companyia Mariinskij (anomenat Ballet Kirov en 1935-91). Pel seu temperament, líric i expressiu, fou una intèrpret idònia del ballet romàntic. Actuà en les principals companyies i teatres de ballet de l’URSS, i des del 1944 fou membre estable del teatre Bolšoj de Moscou, on restà amb càrrecs docents després de retirar-se el 1961. Actuà en els principals teatres europeus. En possessió del premi Stalin diverses vegades i del premi Lenin, fou declarada artista del poble el 1951. Intervingué també en pel·lícules de ballet.