galliner

gallinero (es), henhouse, gods, (en)
m
Ramaderia

Cort per a gallines i, en general, per a l’aviram.