Galloway

Regió del SW d’Escòcia, Gran Bretanya, a l’W del riu Nith.

El terreny és format per esquists i gresos del Silurià-Ordovicià, afectats per l’erosió glacial quaternària. Sota la influència dels vents atlàntics, els hiverns són temperats i els estius frescs; les precipitacions són molt abundants (més de 1 500 mm anuals). La vegetació és de landa. La ramaderia d’ovins és l’activitat econòmica més destacada. Els principals nuclis urbans són Wigtown, Kirkcudbright, Drumfis i Stranraer. Durant l’alta edat mitjana constituí un regne, que s’uní a Escòcia el 1160.