gamadura

gam
f
Patologia humana

Malaltia llarga que fa perdre les forces i el delit a l’individu malalt.