Gar’

Localitat de la República dels Komis (Rússia).