garamond

m
Disseny i arts gràfiques

Tipus de lletra creat per Claude Garamond.

Hom el classifica dins la família del romà antic.